Távmunka

Ötletek / Tapasztalatok

A felszarvazott Mózes

Mózes

Általában azt mondják, hogy Michelangelo Mózese egyszerű félrefordítás áldozata lett, mely abból fakad, hogy a héber kifejezés „kürt”, „keren” történetesen a „fénysugár” héber szót is jelenti egyben. Azonban Szent Jeromos a Biblia latinra fordítása során (Vulgate) nem követett volna el ilyen durva hibát, ne kenjük a gyertyafényre, meg a motiváltság hiányára. Valójában tisztában volt azzal, hogy a „karan” ige jelentése, amelyet fordított, „szarvas lett" azt is jelentheti, hogy "ragyogóvá vált"; ezt világossá teszi az Ámosz könyvéhez írt kommentárjában, néhány évvel később. Jeromos tudta, hogy a kifejezést úgy értették az ógörög és arámi fordítások, hogy Mózes arca ragyogott, és a keresztény tudós úgy döntött, hogy történelmi hagyatékként, nem tisztázza a félreértést. A Vulgata szövegváltozata volt, amelyből a nyugat-európai nyelvek legkorábbi Biblia fordításai is születtek, a római katolikus egyház az 1546. évi tridenti zsinaton hozott határozattal emelte hivatalos Biblia szöveggé.

Bábel tornya óta az embereknek nehézséget okoz dűlőre jutni az idegen nyelvekkel. Tradicionális helyi szokás szerint, ha nem értenek minket a külföldiek, azon nyomban megismételjük hangosabban és tagoltabban magyarul a mondandónkat. Néha használ, mert ha nem is képesek interpretálni amit mondunk, legalább békén hagynak: senki sem szereti, ha fura hangsúllyal értelmetlen halandzsát kiabálnak az arcába. Általában azért mindig van valaki az ember közelében, aki el tud diskurálni a külföldiekkel, de két nyelv ismerete mégsem ugyanaz, mint a fordítás, ami speciális készség.

Octopus
Grass
Child

A globalizáció az elmúlt 15 év során számos nemzetközi lehetőséget teremtett a kis és nagy vállalkozások számára. A digitális fejlődés ugyanakkor egy teljesen új kihívás gyűjteményt is magával hozott. A globalizációt lokalizáció kíséri, vagyis minél több nemzet keveredik, annál inkább a helyi miliőhöz kell igazítani a kommunikációt. A nyelv a kultúra belső része, ezért a fordítók munkája egyre szükségessebbé válik.

A jó fordításnak természetesnek és gördülékenynek kell hangoznia, és gyakran nagyon kreatív folyamat, mivel a szavakat és kifejezéseket át kell írni és rendezni annak érdekében, hogy optimális fordítást kapjunk, amely értelmes és vonzó az olvasó számára is. A fordítás során meg kell őrizni a szöveg eredeti jelentését, és csak egy ember ismerheti a kultúra mindennapos elemeit, a hangnemet és az idiomatikus kifejezéseket; erre egy gép egyszerűen nem képes. Néhány lehetőség gyakorló és kezdő fordítóknak: